Nagy döntések történelmünkben [90.]

2016. szeptember 25. - Harmat Árpád Péter

A magyar történelem tele van nagy jelentőségű, nagy horderejű és fontos döntésekkel, melyek túlnyomó többségét szűk körben, vezetői szinten hoztak meg, többnyire a nép széles rétegeinek megkérdezése nélkül. Ha felelevenítjük ezeket, ráébredünk arra, hogy a döntések jelentősége csak sokkal később, a…

Tovább

214 éve született Kossuth Lajos [89.]

214 éve született a magyar történelem egyik legjelentősebb alakja: Kossuth Lajos. A feudalizmusból kivezető reformkor egyik legfontosabb szereplőjeként, az 1848/49-es szabadságharc vezetőjeként és a magyarság újkori történelmében a nemzeti szuverenitás legnagyobb harcosaként a legismertebb magyar…

Tovább

A magyar revízió és a bécsi döntések [87.]

A revizionizmus (irredentizmus) – vagyis a trianoni diktátum eltörlésének és  a történelmi Nagy-Magyarország visszaállításának igénye – már 1920 –tól kezdődően beépült a magyar „közgondolkodásba”. Idővel az államvezetés diplomáciai törekvéseiben is megjelent a revíziós politika, mely Gömbös Gyula…

Tovább

Szent István államalapítása [85.]

Augusztus 20-án a magyar államalapítást ünnepeljük, azt a folyamatot, melynek révén a magyarság beilleszkedett Európába és a X század kezdetére a középkori keresztény országok által illetve a pápaság részéről is elismert, önálló, szuverén országgá változott. Az esemény azért is óriási jelentőséggel…

Tovább

Drégely ostroma és egy magyar hős halála [79.]

464 évvel ezelőtt, 1552 július 6 és 9 között Drégely váránál 146 magyar vitéz áldozta életét a hazáért, a török elleni harcban, Szondi György vezetésével. Arany János balladát, Tinódi Lantos Sebestyén históriás éneket, Marton László pedig szobrot készített a hős várparancsnok tiszteletére. A…

Tovább

Történelmünk hat kormányzója [73.]

A magyar történelem közel ezer esztendeje alatt összesen hat kormányzó "bukkant fel" hazánk élén és lett krónikánk alakítója. A legtöbb ember Kossuth Lajos és Horthy Miklós nevét említik ha a kormányzó kifejezés szóba kerül, pedig volt még másik négy ugyancsak ebben a méltóságban szerepet vállaló…

Tovább

96 éve írták alá a trianoni békeszerződést [71.]

A Trianon név hallatán sok minden eszünkbe juthat, de minden felmerülő gondolatunk a 96 évvel ezelőtt bekövetkezett nemzeti kudarchoz és katasztrófához vezet vissza. Közel egy évszázaddal ezelőtt ugyanis, - egészen pontosan 1920 június 4 –én délután 16 óra 32 perckor - a Párizs melletti Versailles…

Tovább

A tatárjárás [65.]

A XIII. század legnagyobb birodalmát, a Mongol Államot, mely az Árpád-kori Magyar Királyságot kevés híján elpusztította, egy Temüdzsin nevű mongol harcos hozta létre, amikor 1206-ban egyesítette a mongol törzseket. A tatárok, kereitek, najmanok és merkitek egyesítése és egyetlen közös kagykán…

Tovább

A doni katasztrófa [64.]

A második magyar hadsereg 1942/43 -as hősies küzdelme a Szovjetunióbeli Don folyó partján, mindörökre történelmünk része marad. Az esemény körülményeinek és részleteinek ismerete - különösen a katasztrófa évfordulóján - főhajtás azon katonáink előtt, akik kötelességük teljesítése közben estek el a…

Tovább

Augusztus 20. Államalapításunk ünnepe [59.]

Azt a történelmi folyamatot és korszakot szoktuk államalapításnak nevezni, melyben Szent István királyunk Európával és a pápasággal együttműködve, a keresztény egyházi illetve világi közigazgatás kialakításával megteremtette az önálló Magyar Királyságot az első ezredfordulón. Ahogyan…

Tovább

Az 1848/49-es szabadságharc utolsó csatája Temesvárnál [58.]

Az 1848/49 –es magyar szabadságharc 1849 júniusában érkezett fordulópontjához. Ekkor ugyanis Ferenc József császár hívására közel 200 ezer orosz katona zúdult hazánkra, hogy osztrák szövetségeseikkel összefogva együttesen győzzék le a szabadságukért és alkotmányukért küzdő magyarokat. A végső…

Tovább

Mit is ünneplünk pontosan március 15-én? [52.]

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848 március 15 megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Az ezen dátum által…

Tovább

Egy megvakított magyar király bosszúja [51.]

Volt egy Árpád-házi magyar király, II. Béla, akit alig hét éves korábban megvakíttattak. A gyermek egész életére elvesztette látását, ám a történelmi sors úgy hozta, hogy 16 évvel később, 23 évesen trónra kerülhetett. A fiatalember iszonyú bosszút állt megvakíttatóin: rögtön megkoronázása után 68…

Tovább

Egy decemberi csata 1848 -ban Mórnál [47.]

A magyar történelem egyik fontos időszakában, az 1848/49-es szabadságharc során, épp decemberben zajlott egy jelentős csata, mégpedig Mór mellett, 1848 december 30 –án. Bár az ütközetet elvesztettük és az osztrák haderő így bevonulhatott Budapestre, néhány hónappal később, 1849 tavaszán a magyar…

Tovább

810 éve hunyt el I. Imre magyar király! [41.]

Éppen most 810 éve annak, hogy I. Imre magyar király elhunyt. Imre 1196 és 1204 közt uralkodott, III. Béla és Chatillon Ágnes fiaként, és az Aranybullát kiadó II. András testvéreként. Az Árpád-házi királyok időszakának második felében, alig nyolc esztendőn keresztül ült a magyar trónon. Nevéhez…

Tovább